facebook pix

Cukiernik - Szkoła Policealna

ZAWÓD: CUKIERNIK 751201

Kwalifikacja 1: T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Tryb: zaoczny

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

Czesne: 179 zł / m-c

Warunki rekrutacji:

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Opis zawodu:

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

Cukiernik, podobnie jak kucharz musi dbać o należyte przechowywanie produktów spożywczych, musi znać dokładne proporcje tworzenia wyrobów kulinarnych oraz musi znać różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności.

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

20

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

40

Technika w przetwórstwie spożywczym

108

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Magazynowanie surowców cukierniczych

141

Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

141

Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

141

RAZEM:

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

 *Kierunek realizowany jest w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Nasze placówki

Warszawa

Żurawia 47 /49 Tel: 22 622-13-09 wew. 3; 797-898-767 zapisy miasto