facebook pix

Rachunkowość - Szkoła Policealna

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości w Szkole Policealnej GoWork.pl jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi zdobyta podczas nauki w Szkole Policealnej GoWork.pl daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach.

 

Tryb: zaoczny

Tytuł: Technik rachunkowości

 

Szczegółowe cele kształcenia:
 • wykorzystanie wybranych program komputerowych, kadrowo - płacowych,
 • znajomość obsługi komputerowej księgi przychodów rozchodów, system finansowo - księgowy
 • inne systemy ekonomiczno - finansowe,
 • redagowanie dokumentów dotyczących spraw osobowych, spraw związanych z transakcjami kupna - sprzedaży innych spraw związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego,
 • wykorzystywanie zakładowego planu kont w ewidencji operacji gospodarczych,
 • zinterpretowanie zapisów księgowych,
 • sporządzanie  podstawowych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunów zysków i strat itp.
 • przeprowadzanie analiz ekonomicznych i dokonywanie oceny procesów gospodarczych,
 • sprawne liczenie i szacowanie wyników obliczeń,
 • przechowanie dokumentacji księgowej
 • prowadzenia rachunkowości;
 • rozliczania danin publicznych;
 • rozliczania wynagrodzeń;
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

Nasi słuchacze na zajęciach poznają zasady działania i wiedze z zakresu korzystania z programów:

SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ PREMIUM oraz SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE PREMIUM

 
Pożądane stanowiska:

Po uzyskaniu dyplomu Technik Rachunkowości  w Szkole Policealnej GoWork.pl chętnie nawiążą z Tobą współpracę takie placówki jak:

 • biuro rachunkowe
 • działy finansowe
 • księgowość
 • Urząd Skarbowy
 • Urząd Miasta
 • Przedsiębiorstwa
 • organizacje gospodarcze
 •  instytucjach finansowe
 • jednostki finansów publicznych
 •  kancelarie doradcze i audytorskie

 

Program kierunku:

Zawód: technik rachunkowości
symbol ZAWODOWY 431103

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec II semestru
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru
K1 - prowadzenie rachunkowości (A.36)
K2 - rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

Lp Przedmioty naukowe Liczba godzin tygodniowo W dwuletnim okresie nauczania
sem. I sem. II sem. III sem. IV Liczba godzin
w okresie nauczania
1 Działalność gospodarcza branży ekonomicznej 20 30 10   60
2 Język obcy w rachunkowości     30 20 50
3 Rachunkowość finansowa 50 40     90
4 Wynagrodzenia i podatki     70 70 140
5 Biuro rachunkowe 65 65     130
6 Dokumentacja biurowa 40 40     80
7 Biuro wynagrodzeń i podatków     65 65 130
8 Podstawy przedsiębiorczości*       20* 20*
9 Łączna liczba godzin 175 175 175 175 700

* Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Praktyka zawodowa tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową    
sem II - zgodnie z podstawą programową 2 80
sem III - zgodnie z podstawą programową 2 80
sem IV - zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

 

Informacje dodatkowe:

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania
 • kserokopia dowodu osobistego

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nasze placówki

Białystok

Św.Rocha 5 /205 Tel: 790-408-360 zapisy miasto

Bydgoszcz

Jagiellońska 12 /4 Tel: 52 321 42 09; 666 868 917 zapisy miasto

Gdańsk

Wały Piastowskie 1 /510C Tel: 22 380 32 22 zapisy miasto

Katowice

3 Maja 13 Tel: 32 229 20 63; 730 102 323; 518-965-387 zapisy miasto

Kraków

Wielopole 18b Tel: 797-898-765; 664-759-494; 12 431-74-42 zapisy miasto

Lublin

Przechodnia 4 /p. II Tel: 533-898-761; 666 868 905; 81 503 04 23 zapisy miasto

Opole

Reymonta 14 /p.III Tel: 730101417 zapisy miasto

Poznań

Święty Marcin 66 /72 Tel: (61) 818 28 14;784 940 938;796 898 761 zapisy miasto

Warszawa

Żurawia 47 /49 Tel: 22 622-13-09 wew. 3; 797-898-767 zapisy miasto

Wrocław

Ruska 51 B Tel: 71 346-15-19; 720 898 761; 797-898-768 zapisy miasto

Zielona Góra

Bohaterów Westerplatte 9 /p.II, Tel: 733-898-761 zapisy miasto